JIJ
IK
WIJ
hebt een hulpvraag
kan je helpen
doen het samen
JIJ
IK
WIJ
hebt een hulpvraag
kan je helpen
doen het samen
JIJ
IK
WIJ
hebt een hulpvraag
kan je helpen
doen het samen
petra-verhaaf

Petra Verhaaf

Ik wil mij graag even voorstellen

Ik ben Petra Verhaaf professioneel mentor en zorgregisseur. Ik ben voornamelijk werkzaam geweest in de zorgsector als manager. Na een aantal jaren actief te zijn geweest met een eigen onderneming gericht op werken & leren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heb ik enige tijd geleden besloten een andere koers te bewandelen. Ik vertegenwoordig cliënten op het gebied van behandeling, verzorging, verpleging en begeleiding.

petra-verhaaf

Petra Verhaaf

Ik wil mij graag even voorstellen

Ik ben Petra Verhaaf professioneel mentor en zorgregisseur. Ik ben voornamelijk werkzaam geweest in de zorgsector als manager. Na een aantal jaren actief te zijn geweest met een eigen onderneming gericht op werken & leren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heb ik enige tijd geleden besloten een andere koers te bewandelen. Ik ben sinds twee jaar werkzaam binnen de uitvaartbranche. Daarnaast blijft mijn behoefte om cliënten te begeleiden en hun belangen te vertegenwoordigen groot.

Petra Verhaaf

Ik wil mij graag even voorstellen
petra-verhaaf

Ik ben Petra Verhaaf professioneel mentor en zorgregisseur. Ik ben voornamelijk werkzaam geweest in de zorgsector als manager. Na een aantal jaren actief te zijn geweest met een eigen onderneming gericht op werken & leren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heb ik enige tijd geleden besloten een andere koers te bewandelen. Ik ben sinds twee jaar werkzaam binnen de uitvaartbranche. Daarnaast blijft mijn behoefte om cliënten te begeleiden en hun belangen te vertegenwoordigen groot.

Wat is mentorschap?

Een mentor behartigt uw belangen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor kan een familielid of naaste zijn. Wordt deze niet gevonden of er is extra deskundigheid nodig, dan kan een professionele mentor worden benoemd.

De rechter kan een mentor benoemen als u niet meer zelf kunt beslissen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Deze kan daar dan over beslissen, zoveel mogelijk samen met u. Mentorschap beschermt u op het persoonlijke vlak.

mentorschap-spinnenweb

Wat is mentorschap?

Een mentor behartigt uw belangen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor kan een familielid of naaste zijn. Wordt deze niet gevonden of er is extra deskundigheid nodig, dan kan een professionele mentor worden benoemd.

De rechter kan een mentor benoemen als u niet meer zelf kunt beslissen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Deze kan daar dan over beslissen, zoveel mogelijk samen met u. Mentorschap beschermt u op het persoonlijke vlak.

Wat is mentorschap?

Een mentor behartigt uw belangen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor kan een familielid of naaste zijn. Wordt deze niet gevonden of er is extra deskundigheid nodig, dan kan een professionele mentor worden benoemd.

mentorschap-spinnenweb

De rechter kan een mentor benoemen als u niet meer zelf kunt beslissen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Deze kan daar dan over beslissen, zoveel mogelijk samen met u. Mentorschap beschermt u op het persoonlijke vlak.

De taken van een mentor

Ondersteuning op veel vlakken, maar welke zijn dat eigenlijk?

Samen met cliënten ga ik in kaart brengen waar de behoefte ligt om het dagelijks leven “normaal” te laten zijn.

Ik vertegenwoordig de cliënt waar het gaat om behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding.

Ik overleg met de cliënt over wat deze zelf nog wil en kan en communiceer dit vervolgens met belanghebbenden.

Gemiddeld eenmaal per maand heb ik contact met de cliënt. Zo wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd.

Waar nodig neem ik beslissingen over de zorg en adviseer over persoonlijke zaken. Uitgangspunt daarbij is altijd de wens en behoefte van de cliënt.

Ik bewaak het nakomen van gemaakte afspraken. Dit geldt dan zowel voor de cliënt als voor belanghebbenden.

Namens de cliënt voer ik overleg met zorgverleners en behandelaars/hulpverleners, bijvoorbeeld over het zorgplan/behandelplan.

De taken van een mentor

Ondersteuning op veel vlakken, maar welke zijn dat eigenlijk?

Samen met cliënten ga ik in kaart brengen waar de behoefte ligt om het dagelijks leven “normaal” te laten zijn.

Ik vertegenwoordig de cliënt waar het gaat om behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding.

Ik overleg met de cliënt over wat deze zelf nog wil en kan en communiceer dit vervolgens met belanghebbenden.

Gemiddeld eenmaal per maand heb ik contact met de cliënt. Zo wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd.

Waar nodig neem ik beslissingen over de zorg en adviseer over persoonlijke zaken. Uitgangspunt daarbij is altijd de wens en behoefte van de cliënt.

Ik bewaak het nakomen van gemaakte afspraken. Dit geldt dan zowel voor de cliënt als voor belanghebbenden.

Namens de cliënt voer ik overleg met zorgverleners en behandelaars/hulpverleners, bijvoorbeeld over het zorgplan/behandelplan.

De taken van een mentor

Ondersteuning op veel vlakken, maar welke zijn dat eigenlijk?

Samen met cliënten ga ik in kaart brengen waar de behoefte ligt om het dagelijks leven “normaal” te laten zijn.

Ik vertegenwoordig de cliënt waar het gaat om behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding.

Ik overleg met de cliënt over wat deze zelf nog wil en kan en communiceer dit vervolgens met belanghebbenden.

Gemiddeld eenmaal per maand heb ik contact met de cliënt. Zo wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd.

Waar nodig neem ik beslissingen over de zorg en adviseer over persoonlijke zaken. Uitgangspunt daarbij is altijd de wens en behoefte van de cliënt.

Ik bewaak het nakomen van gemaakte afspraken. Dit geldt dan zowel voor de cliënt als voor belanghebbenden.

Namens de cliënt voer ik overleg met zorgverleners en behandelaars/hulpverleners, bijvoorbeeld over het zorgplan/behandelplan.

Zorgregisseur

Deze werkzaamheden zijn niet verbonden aan rechtspraak.

Naast mijn mentorschap ben ik ook werkzaam als zorgregisseur. Een zorgregisseur werkt in opdracht vanuit de hulpvraag van de cliënt. Dat betekent dat ik het volgende voor u kan betekenen;

Een vast aanspreekpunt

Ik bent het aanspreekpunt voor verschillende instanties wat betreft uw zorg, behandeling, begeleiding of verpleging.

Vertegenwoordiging

Ik vertegenwoordig u met het opstellen van uw zorgplan samen met andere disciplines waar u zorg van ontvangt.

Kwaliteit

Ik zie toe op de uitvoering en kwaliteit van de zorg die u geboden wordt.

Effectieve communicatie

Ik sta in verbinding met directe familieleden en verschillende zorginstanties zodat de zorg om u heen naar wens verloopt.

Zorgregisseur

Deze werkzaamheden zijn niet verbonden aan rechtspraak.

Naast mijn mentorschap ben ik ook werkzaam als zorgregisseur. Een zorgregisseur werkt in opdracht vanuit de hulpvraag van de cliënt. Dat betekent dat ik het volgende voor u kan betekenen;

Een vast aanspreekpunt

Ik bent het aanspreekpunt voor verschillende instanties wat betreft uw zorg, behandeling, begeleiding of verpleging.

Vertegenwoordiging

Ik vertegenwoordig u met het opstellen van uw zorgplan samen met andere disciplines waar u zorg van ontvangt.

Kwaliteit

Ik zie toe op de uitvoering en kwaliteit van de zorg die u geboden wordt.

Effectieve communicatie

Ik sta in verbinding met directe familieleden en verschillende zorginstanties zodat de zorg om u heen naar wens verloopt.

Het levenstestament

Deze werkzaamheden zijn niet verbonden aan rechtspraak.

Het is ook mogelijk om mij te vermelden in uw levenstestament als zorgregisseur. Dit gebeurt in samenwerking met erkend RegisterExecuteur Wendy Rutjes van Oikonomia Financiële zorg. De RegisterExecuteur kan u helpen bij het opstellen van een nalatenschap en uw levenstestament.

Wanneer u besluit om uw nalatenschap vooraf goed te regelen kan het verstandig zijn om aandacht te besteden aan de situatie dat u door ziekte of de gevolgen van een ongeval uw zaken niet zelf meer kunt regelen en geen beslissingen meer kunt nemen over belangrijke zaken in uw leven.

Bijvoorbeeld; het verlies van een dierbare door overlijden is een van de ingrijpende gebeurtenissen die u mee kunt maken. Tegelijk is het – zeker op latere leeftijd – onafwendbaar. Soms lukt het prima om dit zelf of met anderen uit uw omgeving te regelen. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u mij benoemen in uw levenstestament als uw zorgregisseur. Ik vertegenwoordig u bij uw verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding waar nodig.

Benieuwd wat u in een levenstestament kunt laten vastleggen? Bekijk onze veelgestelde vragen!

Het levenstestament

Deze werkzaamheden zijn niet verbonden aan rechtspraak.

Het is ook mogelijk om mij te vermelden in uw levenstestament als zorgregisseur. Dit gebeurt in samenwerking met erkend RegisterExecuteur Wendy Rutjes van Oikonomia Financiële zorg. De RegisterExecuteur kan u helpen bij het opstellen van een nalatenschap en uw levenstestament.

 

Wanneer u besluit om uw nalatenschap vooraf goed te regelen kan het verstandig zijn om aandacht te besteden aan de situatie dat u door ziekte of de gevolgen van een ongeval uw zaken niet zelf meer kunt regelen en geen beslissingen meer kunt nemen over belangrijke zaken in uw leven.

Bijvoorbeeld; het verlies van een dierbare door overlijden is een van de ingrijpende gebeurtenissen die u mee kunt maken. Tegelijk is het – zeker op latere leeftijd – onafwendbaar. Soms lukt het prima om dit zelf of met anderen uit uw omgeving te regelen. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u mij benoemen in uw levenstestament als uw zorgregisseur. Ik vertegenwoordig u bij uw verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding waar nodig.

Benieuwd wat u in een levenstestament kunt laten vastleggen? Bekijk onze veelgestelde vragen!

Het levenstestament

Deze werkzaamheden zijn niet verbonden aan rechtspraak.

Het is ook mogelijk om mij te vermelden in uw levenstestament als zorgregisseur. Dit gebeurt in samenwerking met erkend RegisterExecuteur Wendy Rutjes van Oikonomia Financiële zorg. De RegisterExecuteur kan u helpen bij het opstellen van een nalatenschap en uw levenstestament.

Wanneer u besluit om uw nalatenschap vooraf goed te regelen kan het verstandig zijn om aandacht te besteden aan de situatie dat u door ziekte of de gevolgen van een ongeval uw zaken niet zelf meer kunt regelen en geen beslissingen meer kunt nemen over belangrijke zaken in uw leven.

Bijvoorbeeld; het verlies van een dierbare door overlijden is een van de ingrijpende gebeurtenissen die u mee kunt maken. Tegelijk is het – zeker op latere leeftijd – onafwendbaar. Soms lukt het prima om dit zelf of met anderen uit uw omgeving te regelen. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u mij benoemen in uw levenstestament als uw zorgregisseur. Ik vertegenwoordig u bij uw verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding waar nodig.

Benieuwd wat u in een levenstestament kunt laten vastleggen? Bekijk onze veelgestelde vragen!

Tarieven

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie stelt de tarieven vast voor mentorschap. De door de Staatssecretaris vastgestelde tarieven worden gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe tarieven kunt u hieronder terugvinden.

U kunt de tarieven ook terug vinden op rechtspraak.nl

Tarieven

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie stelt de tarieven vast voor mentorschap. De door de Staatssecretaris vastgestelde tarieven worden gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe tarieven kunt u hieronder terugvinden.

U kunt de tarieven ook terug vinden op rechtspraak.nl

Eenpersoons Mentorschap

Opstartkosten

€ 751,41
incl. BTW // eenmalig

Eenmalige vergoeding voor het intakegesprek, welke plaatsvindt aan het begin van het traject.

Standaardtarief

€ 133,10
incl. BTW // maandelijks

Maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden. Wat deze exact zijn vindt leest u hier.

Psychische problemen

€ 172,12
incl. BTW // maandelijks

Maandelijkse vergoeding voor cliënten met psychische problematiek.

Tweepersoons Mentorschap

Opstartkosten

€ 1351,57
incl. BTW // eenmalig​

Eenmalige vergoeding voor het intakegesprek, welke plaatsvindt aan het begin van het traject.

Standaardtarief

€ 239,48
incl. BTW // maandelijks

Maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden. Wat deze exact zijn vindt leest u hier.

Maandelijks Jeugd

€ 274,47
(1 pers.)
€ 309,86
(2 pers.)
incl. BTW // maandelijks

Maandelijkse vergoeding voor cliënten met psychische problematiek.

Tweepersoons Mentorschap

Uurtarief

€ 93,90
incl. BTW

Standaard uurtarief voor diensten waarvoor geen vaste tarieven zijn.

PGB-beheer

€ 58,69
incl. BTW // maandelijks

Maandelijkse vergoeding voor het beheren van het PGB (bij geen bewindvoering).

Verhuizing

€ 469,48
incl. BTW // eenmalig

Wilt u verhuizen, of heeft u te maken met een uitzetting? Deze kosten dekken het regelwerk hiervoor.

Is de mentor ook benoemd als bewindvoerder? Zie dan de tarieven voor curatele.

Bijzondere bijstand: Wanneer uw inkomen maximaal 110% van het bijstandsniveau is, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor mentorschap.

Veel gestelde vragen

Vlug antwoord op je vragen, daar heb je wat aan.
 • Mensen met een verstandelijke beperking,
 • Mensen met een psychische beperking,
 • Mensen met een lichamelijke beperking,
 • (Dementerende) ouderen,  wie geen naaste familie leden meer hebben.
 • De betrokkene zelf,
 • De partner,
 • Bloedverwanten tot de vierde graad,
 • Een voogd (zolang de betrokkene minderjarig is),
 • De officier van justitie,
 • Een instelling of woonvoorziening waar de betrokkene verblijft,
 • Een bewindvoerder, als er een onderbewindstelling loopt.

De mentor treedt alleen voor u op bij beslissingen op het persoonlijke vlak of geeft raad. De beslissingen van de mentor gaan over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor neemt beslissingen zoveel mogelijk samen met u.

Een kennismakingsgesprek is gratis. Vooraf het starten van een mentoraat is het raadzaam om voldoende informatie op te doen en een weloverwogen beslissing te maken. Hier help ik u graag bij.

Dat kan zeker. Voor vragen en advies op kunt u mij telefonisch bereiken op maandag t/m donderdag tussen 09:00 – 12:00 uur.

Telefoonnummer:     06 – 42 92 23 63.

In een levenstestament kunt u onder andere vast leggen:

 • Uw persoonlijke wensen;
 • Uw medische wensen;
 • Uw zakelijke belangen eventuele aanvullende maatregelen.

Contactformulier

Nog steeds vragen? Stel ze gerust.

  Veel gestelde vragen

  Vlug antwoord op je vragen, daar heb je wat aan.
  • Mensen met een verstandelijke beperking,
  • Mensen met een psychische beperking,
  • Mensen met een lichamelijke beperking,
  • (Dementerende) ouderen,  wie geen naaste familie leden meer hebben.
  • De betrokkene zelf,
  • De partner,
  • Bloedverwanten tot de vierde graad,
  • Een voogd (zolang de betrokkene minderjarig is),
  • De officier van justitie,
  • Een instelling of woonvoorziening waar de betrokkene verblijft,
  • Een bewindvoerder, als er een onderbewindstelling loopt.

  De mentor treedt alleen voor u op bij beslissingen op het persoonlijke vlak of geeft raad. De beslissingen van de mentor gaan over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor neemt beslissingen zoveel mogelijk samen met u.

  Een kennismakingsgesprek is gratis. Vooraf het starten van een mentoraat is het raadzaam om voldoende informatie op te doen en een weloverwogen beslissing te maken. Hier help ik u graag bij.

  Dat kan zeker. Voor vragen en advies op kunt u mij telefonisch bereiken op maandag t/m donderdag tussen 09:00 – 12:00 uur.

  Telefoonnummer:     06 – 42 92 23 63.

  In een levenstestament kunt u onder andere vast leggen:

  • Uw persoonlijke wensen;
  • Uw medische wensen;
  • Uw zakelijke belangen eventuele aanvullende maatregelen.

  Contactformulier

  Nog steeds vragen? Stel ze gerust.

   Veel gestelde vragen

   Vlug antwoord op je vragen, daar heb je wat aan.
   • Mensen met een verstandelijke beperking,
   • Mensen met een psychische beperking,
   • Mensen met een lichamelijke beperking,
   • (Dementerende) ouderen,  wie geen naaste familie leden meer hebben.
   • De betrokkene zelf,
   • De partner,
   • Bloedverwanten tot de vierde graad,
   • Een voogd (zolang de betrokkene minderjarig is),
   • De officier van justitie,
   • Een instelling of woonvoorziening waar de betrokkene verblijft,
   • Een bewindvoerder, als er een onderbewindstelling loopt.

   De mentor treedt alleen voor u op bij beslissingen op het persoonlijke vlak of geeft raad. De beslissingen van de mentor gaan over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor neemt beslissingen zoveel mogelijk samen met u.

   Een kennismakingsgesprek is gratis. Vooraf het starten van een mentoraat is het raadzaam om voldoende informatie op te doen en een weloverwogen beslissing te maken. Hier help ik u graag bij.

   Dat kan zeker. Voor vragen en advies op kunt u mij telefonisch bereiken op maandag t/m donderdag tussen 09:00 – 12:00 uur.

   Telefoonnummer:     06 – 42 92 23 63.

   In een levenstestament kunt u onder andere vast leggen:

   • Uw persoonlijke wensen;
   • Uw medische wensen;
   • Uw zakelijke belangen eventuele aanvullende maatregelen.

   Contactformulier

   Nog steeds vragen? Stel ze gerust.